Výjezdy a události

Dopravní nehoda OA + TIR Hrochův Týnec

30.03.2016 09:03
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno: - dopravní nehoda OA a NA - NA v budově benzínové čerpací stanice Framex, řidič mimo vozidlo - OA na pozemní komunikaci a řidič uvnitř - unik velkého množství provozních kapalin, nafta cca 800 litrů + oleje   Jednotka...

Cvičení s Bambi vaky - Choltice

16.03.2016 09:00
Jednotka se dne 16. 3. zúčastnila výcviku na plnění tzv. bambivaku, který pořádal HZS Pardubického kraje. Nejdříve došlo na teorii, která proběhla na požární stanici v Přelouči. Zde jsme se dozvěděli o bezpečnosti práce, jakými způsoby se dá bambivak plnit, jaké k tomu jsou potřebné prostředky a...

Dopravní nehoda se zraněním - křižovatka Podbor - Kostěnice

12.03.2016 09:40
Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Na místě zásahu byla již přítomna vozidla RZP. Naše jednotka provedla uzavření komunikace. U vozidel provedla zajištění proti požáru odpojením akumulátoru a posyp provozních kapalin...

Požár budovy - Tuněchody

07.03.2016 10:41
Pečovatelský dům zasáhly plameny. Žena v hořícím bytě zemřela. Pět jednotek hasičů vyjíždělo 7. března v 10.38 hodin do Tuněchod, do domu s pečovatelskou službou. Došlo zde k požáru v jednom z bytů. Uvnitř hořícího bytu nalezli hasiči bezvládné tělo ženy. Další žena byla...

Stáž na stanici HZS Pardubice

28.02.2016 08:00
V neděli dne 28. února se výjezdová jednotka SDH Hrochův Týnec zúčastnila celodenní stáže u profesionálních kolegů na stanici HZS Pradubice a na operačním středisku 150 a 112.

Hasičský ples SDH Hrochův Týnec

13.02.2016 20:00
Dne 13. února 2016 jsme pořádali Hasičský ples na sále ve Vejvanovicích. Všem děkujeme za účast a podporu. Doufáme, že jste si ples užili a z tomboly si odnesli nějakou tu cenu. Fotky z plesu zde:  https://sdhht.rajce.idnes.cz/Hasicsky_ples_2016  Slepičí úlet -...

Taktické cvičení - taneční klub Xanadu

30.11.2015 16:10
Námětem taktického cvičení byl požár bývalého tanečního klubu Xanadu. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS ČR požární stanice Chrudim a SDH měst Hrochův Týnec a Chrudim.  Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že uvnitř se nachází celkem 7 osob. Naše jednotka provedla odpojení budovy od elektrické...

Požár trafostanice - Hrochův Týnec

02.10.2015 16:37
Průzkumem zjištěno zahoření v rozvodnici na bytovém domě v Nádražní ulici čp. 16. Jednotka zajistila odpojení proudu vytažením pojistek. Po příjezdu jednotky HZS Chrudim si její velitel převzal velení a jednotka se řídila jeho pokyny. Po předání místa zásahu se jednotka na pokyn VZ vrátila zpět na...

Dopravní nehoda se zraněním - Čankovice

23.09.2015 21:31
Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o řetězovou dopravní nehodu tří osobních vozidel a jedné dodávky. V posledním havarovaném vozidle byli zraněny dvě osoby. V druhém havarovaném vozidle byla RZP ošetřena řidička. Naše jednotka provedla uzavření komunikace, dále pomohla...

Požár odpadu - Přestavlky (hřbitov)

23.09.2015 13:33
Při příjezdu průzkumem zjištěno, že se jedná o hořící hromadu hřbitovního odpadu, ohraničeného ze tří stran betonovými panely, na ploše 3x2 metry. Na likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud a 1C proud s tuhým smáčedlem TS ECO. Po likvidaci požáru jednotka sbalila věcné prostředky a vrátila...

Technická pomoc - Strom přes silnici

17.09.2015 21:56
Jednotka vyslána KOPIS PA k odstranění spadlého stromu tvořícího překážku silničního provozu. Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily. Následně jednotka přejížděla k nahlášené prasklé větvi nad komunikací do obce Dvakačovice. Na místě po nasvícení místa zásahu bylo zjištěno, že se jedná o...

Požár větrolamu - Slepotice

14.08.2015 20:07
  Jednotka byla vyslána k požáru větrolamu v druhém stupni požárního poplachu. Po příjezdu na místo zásahu byl požár již lokalizován. Po domluvě s velitelem zásahu jsme prováděli doplňování vody do cisterny, která zásobovala hasební vedení, a střídání zasahujících hasičů na dvou proudech...

Požár pole - Úhřetice

08.08.2015 12:12
Jednotka po příjezdu na místo události na pokyn velitele zásahu nasadila jeden vysokotlaký proud, jeden C proud, čímž zamezila dalšímu šíření požáru po poli a následně v porostu v blízkosti řeky Chrudimky. Na likvidaci požáru a prolití požářiště byla použita voda z otočné proudnice a asanační...

Technická pomoc - Tatran Hrochův Týnec

08.08.2015 07:59
Průzkumem zjištěna prasklá větev vzrostlého stromu. Za pomoci MŘP jsme větev odstranili z AZ 30 jednotky HZS Chrudim. Dole následně rozřezali a po sbalení věcných prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár pole - Rosice u Chrasti

06.08.2015 09:28
Při příjezdu na místo určení byl průzkumem zjištěn požár slámy a strniště na poli na ploše zhruba 100 x 20 metrů. Na místě byli zaměstnanci ZD Rosice s cisternou na podvozku T 815, kteří prováděli hašení v blízkosti stohu. Naše jednotka najela s oběma CAS proti směru šíření požárů a na lokalizaci a...

Požár v kolejišti - Hrochův Týnec, Stíčany

05.08.2015 06:44
Průzkumem zjištěno drobné zahoření pražců. Na likvidaci požáru nasazen vysokotlaký proud. Po příjezdu jednotky HZS Chrudim předáno velení VČ HZS. Dále jednotka prováděla činnost dle pokynů VZ. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.

Požár seníku - Tuněchody

01.08.2015 17:19
Při příjezdu na místo zásahu se na místě již nacházela jednotka HZS Chrudim. Na pokyn VZ jsme se vybavili dýchací technikou a byli nasazeni u vytvořeného proudu jednotkou HZS, kde jsme měli provádět asistenci při vyskladňování sena. Po střídání členy jednotky SDH Chrudim jsme utvořili od naší CAS...

Technická pomoc, odstranění vosího hnízda - TATRAN Hrochův Týnec

01.08.2015 12:38
Jednotka průzkumem na místě zásahu zjistila, že se jedná o vosí hnízdo ukryté pod střechou boudy, která je v pergole u tribuny na fotbalovém hřišti. Na místě se nacházely osoby, které vosy ohrožovaly. Na likvidaci hnízda jsme použili dva kusy PHP CO2 a vodní mlhu z vysokotlaku. Pár vos létajících...

Hasičská zábava, Staré pecky a fláky - Hrochův Týnec

11.07.2015 20:00

Požár nábřeží Hrochův Týnec

13.06.2015 02:17
Po příjezu na místo události jednotka průzkumem zjistila hořící psí boudu na zahradě. Majitel již při našem příjezdu prováděl hašení pomocí zahradní hadice. Jednotka provedla rozebrání psí boudy. Místo zásahu bylo předáno majiteli a jednotka se vrátila na základnu.
Záznamy: 61 - 80 ze 164
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Výjezdy a události

DN Čankovice

23.05.2018 18:36
Tragicky skončil střet osobního auta s nákladním u Čankovic HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim  K tragické nehodě do Čankovic vyjížděli ve čtvrtek 23. května v 18.36 hodin profesionální hasiči ze stanice Chrudim a dobrovolní hasiči z Hrochova Týnce. Nehoda nákladního...

Požár Úhřetice

10.05.2018 13:40
Jednotka vyjela na požár po pálení klestí do obce Úhřetice. Po příjezdu na místo zahájila hasební práce v místě u železniční trati a svahu náspu tratě. Na místě události zasahovali společně s HZS Chrudima a SDH Chrudim.

Požár Vraclav

23.04.2018 14:55
Jednotka po příjezdu na místo události navázala kontkat/spojení s velitelem zásahu.  Následně byla jednotka poslána na vystřídání zasahujících hasičů SDH Zámrsk na 2 proudy C ze zadní strany stodoly - objektu v plamenech. Zde prováděla hasící a dohašovací práce ohnisek požáru. Dále jednotka za...

Únik ropných produktů Hrochův Týnec

12.04.2018 19:22
Na místo vyrazilo družstvo 1+4 s CAS 15 MAN. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyteklý motorový olej na vozovce, kdy došlo u osobního vozidla Škoda Octavia k prasknutí olejové vany. Jednotka provedla zasypání oleje sypkým sorbentem, úklid komunikace a odtažení...

Ostatní pomoc Hrochův Týnec

07.04.2018 07:45
Na místo určení vyrazilo družstvo 1+3 s CAS 15 Man. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje posádka RZP Chrudim. Po příjezdu RV Chrudim byla pacientka vyšetřena lékařkou a následně uložena z postele do vakuové matrace a transportována do vozidla ZZS.

DN Nabočany

20.02.2018 18:21
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou vozidel - osobní Renault Megane Scénic a nákladní Man, kdy vozidlo Renault narazilo čelně do zadní části nákladního vozu. Posádky obou vozidel byli již mimo vozidla, oba řidiči bez zranění.

DN Nabočany

20.02.2018 18:06
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, kdy vozidlo Ford skončilo částečně mimo vozovku na kolech a Seat zůstal na kolech na komunikaci. Posádky obou vozidel byli již mimo vozidla.

DN Čankovice

16.01.2018 09:23
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, kdy vozidlo Škoda skončilo mimo vozovku na kolech a Renault, zůstal na kolech částečně na komunikaci. Posádky obou vozidel byli již mimo vozidla. Jednotka provedla zajištění vozidla Škoda proti...

DN Čankovice

12.01.2018 07:34
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, kdy vozidlo Škoda Roomster skončil mimo vozovku a na střeše a Ford Focus zůstal na kolech na komunikaci. Na místě SKPV. Řidiči obou vozidel byli již mimo vozidla.

Ostatní pomoc Hrochův Týnec

15.12.2017 15:22
Po příjezdu na místo zásahu zjištěn na vodním toku šedý, průhledný film o rozměrech 1x1 metr nevykazující mastnotu, zápach ani přítomnost ropných produktů. Jednotka vyjela na místa ležící proti proudu ke zjištění možného místa úniku. Nikde ale nebylo nic podobného zachyceno, zdroj úniku nalezen...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>