Požár trafostanice - Hrochův Týnec

02.10.2015 16:37

Průzkumem zjištěno zahoření v rozvodnici na bytovém domě v Nádražní ulici čp. 16. Jednotka zajistila odpojení proudu vytažením pojistek. Po příjezdu jednotky HZS Chrudim si její velitel převzal velení a jednotka se řídila jeho pokyny. Po předání místa zásahu se jednotka na pokyn VZ vrátila zpět na základnu.