HASIČI radí...

11) Umíte první pomoc? Sanitka 2 – Zachraň život

Dokážete zachovat chladnou hlavu a zachránit život u dopravní nehody, při dušení dítěte nebo u infarktu? Nanečisto si to můžete vyzkoušet v interaktivní hře "Sanitka 2 - Zachraň život" na webových stránkách: www.zzshmp.cz/hra-zachran-zivot/ Převzato z Facebook - Zdravotnická záchranná služba...

10) Jak je to po novém roce s komíny?

Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Práva a povinnosti...

9) Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles!

Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být...

8) Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic nebo také Filipojakubská noc byla odjakživa pokládána za magickou. Ne vždy si však zachovává své kouzlo a místo setkání lidí u zapálených ohňů a slavení příchodu jara porušují někteří jeden zákon za druhým. Občas jsou tak vidět hranice naplněné pneumatikami, plasty a jejich kouř...

6) Záchrana tonoucího, aneb co dělat, když se někdo začne topit...

Rady, jak se zachovat, když se začne někdo topit: Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, popř. zavolejte záchranáře (tísňová linka 112). Snažte si co nejlépe zapamatovat (označte) místo, odkud nebo kde jste...

5) Při zapálení svíček dbejte na bezpečnost

V neděli začíná advent, který je dobou zklidnění, jež odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím.   Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí, děti otevírají obvykle adventní kalendář…. Víme, že...

4) Houká siréna - víte co to znamená?

Signály prvků varování v ČR - popis signálů, jejich grafické znázornění a zvukové ukázky u všeobecné výstrahy, zkoušky sirén a požárního poplachu. Všeobecná výstraha Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových...

3) Jak správně sejmout ochrannou přilbu?

Dlouhou dobu bylo předmětem sporu, jestli má být při nehodě motocyklistů ochranná přilba sejmuta na místě nehody člověkem, který poskytuje první pomoc. Panovala totiž obava z dodatečného poranění. Tato obava je však neodůvodněná, protože je-li motocyklista v bezvědomí, je sejmutí helmy naprosto...

2) Jak se správně chovat při bouřce???

Je-li předpovídaná bouřka, doporučujeme raději nepodnikat žádné výlety do přírody a vyčkat na příznivější počasí. Zastihne – li nás přece jenom bouřka na výletě ve venkovním prostředí, dbejte maximální opatrnosti a nepodceňujte její nástrahy.   Bezpečný úkryt před bleskem poskytují...

Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>