6) Záchrana tonoucího, aneb co dělat, když se někdo začne topit...

6) Záchrana tonoucího, aneb co dělat, když se někdo začne topit...

Rady, jak se zachovat, když se začne někdo topit:

Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, popř. zavolejte záchranáře (tísňová linka 112). Snažte si co nejlépe zapamatovat (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy viděli. Při volání na tísňovou linku z vodního toku oznamte název toku, kilometr, na kterém se nacházíte, popřípadě uveďte informaci o sídle, které jste míjeli, nebo kam míříte. Říční kilometry nejsou číslované od pramene toku, ale naopak číselná řada říčních kilometrů vzrůstá od soutoku směrem proti proudu. Informaci lze také doplnit názvem jezu, tábořiště, nebo blízké železniční stanice atp.

Při nočním koupání můžete snadno ztratit orientaci. Rozhodně neskákejte do vody, kterou neznáte.

Pod hladinou mohou být kameny, jiné předměty nebo mělko. Ke koupání rozhodně nepatří alkohol. Při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být v loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít plovací vestu. Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech do předmětů. Nepodceňujte své síly při koupání i při sjíždění řek a vodních sportech. Často tím ohrožujete i životy těch, kteří vám chtějí pomoci i životy záchranářů.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje