Požár seníku - Tuněchody

01.08.2015 17:19

Při příjezdu na místo zásahu se na místě již nacházela jednotka HZS Chrudim. Na pokyn VZ jsme se vybavili dýchací technikou a byli nasazeni u vytvořeného proudu jednotkou HZS, kde jsme měli provádět asistenci při vyskladňování sena. Po střídání členy jednotky SDH Chrudim jsme utvořili od naší CAS dopravní vedení 1B a od rozdělovače utvořili dvě útočná vedení, jedno uvnitř seníku a druhý vně. Doplňování naší CAS prováděla jednotka SDH Chrudim. Vnitřní proud hlídal, aby se při vyvážení požárem zasaženého sena nerozšířil požár cestou vyvážení. Vnější proud dohašoval vyvážené seno. Po likvidaci ohnisek jednotka provedla sbalení věcných prostředků a vrátila se zpět na základnu.