Požár pole - Úhřetice

08.08.2015 12:12

Jednotka po příjezdu na místo události na pokyn velitele zásahu nasadila jeden vysokotlaký proud, jeden C proud, čímž zamezila dalšímu šíření požáru po poli a následně v porostu v blízkosti řeky Chrudimky. Na likvidaci požáru a prolití požářiště byla použita voda z otočné proudnice a asanační lištou. Doplňování vody bylo prováděno kyvadlovou dopravou od splavu toku řeku Chrudimky. Po likvidaci požáru a domluvě s velitelem zásahu jednotka odjela na základnu.