Dopravní nehoda se zraněním - Čankovice

23.09.2015 21:31

Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o řetězovou dopravní nehodu tří osobních vozidel a jedné dodávky. V posledním havarovaném vozidle byli zraněny dvě osoby. V druhém havarovaném vozidle byla RZP ošetřena řidička. Naše jednotka provedla uzavření komunikace, dále pomohla s transportem zraněných do vizidel RZP. U posledního havarovaného vozidla provedla zajištění proti požáru odpojením akumulátoru a posyp provozních kapalin sorbentem. Po celou dobu zásahu prováděla nasvícení místa dopravní nehody osvětlovacím stožárem. Po příjezdu jednotky z HZS Chrudim si její velitel převzal velení na místě zásahu a jednotka se dále řídila jeho pokyny. Po zadokumentování nehody Policií ČR naše jednotka provedla úklid komunikace od sorbentu a plastů. Místo bylo předáno ústně Policii ČR a jednotka se po sbalení věcných prostředků vrátila zpět na základnu.