Technická pomoc - Strom přes silnici

17.09.2015 21:56

Jednotka vyslána KOPIS PA k odstranění spadlého stromu tvořícího překážku silničního provozu. Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily. Následně jednotka přejížděla k nahlášené prasklé větvi nad komunikací do obce Dvakačovice. Na místě po nasvícení místa zásahu bylo zjištěno, že se jedná o silnou větev, která naprasklá visela nad komunikací ve výšce cca 10 metrů. Přes KOPIS bylo požádáno o vyslání AZ 30 z CPS Chrudim. Po příjezdu na místo byl AZ ustaven a náš člen společně s příslušníkem HZS Chrudim provedli odstranění všech poškozených větví hrozících pádem. Po celou dobu zásahu byla komunikace uzavřena a vozidla odkláněna. Po odstranění větví z komunikace byla vozovka uklizena a po sbalení věcných prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu.