Výjezdy a události

Středeční den ve znamení dopravních nehod

04.01.2017 07:17
Jednotka byla povolána KOPIS HZS PaK za obec Kočí ve směru na Chrudim k dopravní nehodě nákladního vozidla, které blokuje provoz na silnici I/17. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o několik vozidel zapadaných ve sněhové závěji. Jednotka započala v uvolňování...

Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení, obec Hrochův Týnec, osobní vozidlo v potoce

21.12.2016 09:25
Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že osobní automobil značky Renault 19 vyjel mimo pozemní komunikaci do koryta řeky Novohradka. Vozidlo se zastavilo na suchém místě na okraji vodního toku. Jednotka provedla zajíštění vozidla a zjistila, že nedochází k úniku provozních...

Dopravní nehoda, vyproštění osob, obec Hrochův Týnec, osobní a nákladní auto, na křižovatce poblíž čerpací stanice Framex

28.11.2016 12:00
Po vyhlášení poplachu KOPIS PA vyjela JSDH Hrochův Týnec s technikou CAS 15/3500/200 Man v počtu 1+3 na dopravní nehodu na silnici č. I/17 v Hrochově Týnci u benzínové čerpací stanice. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a nákladního vozidla. První...

Požár průmyslové, zemědělské objekty, sklady, obec Chroustovice, ulice Turovská, pravděpodobně hoří kravín

31.10.2016 04:51
Jednotka byla vyslána k požáru kravína do obce Chroustovice. Po příjezdu společně s jednotkou HZS Chrudim na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale o páru vycházející ze sušičky. Proto se jednotky vrátily zpět na základny.

Technická pomoc - otevření bytu - Hrochův Týnec

26.08.2016 10:47
Jednotka přijala žádost od místní obyvatelky o otevření zabouchnutých dveří bytu. Členové jednotky po komunikaci s operačním střediskem za pomoci planžety provedli otevření bytu. Jednotka po ověření totožnosti a bydliště předala byt uživatelce bytu.

Technická pomoc - vosy - Hrochův Týnec

26.08.2016 10:06
Jednotka průzkumem na místě události zjistila dvě vosí hnízka. První ve fasádě objektu školky a druhé v zemi u dětského hřiště. Jednotka provedla likvidaci vosích hnízd vystříkáním dutin prostředkem ve sprayi proti vosám a sršňům. Po likvidaci místo události předala ředitelce mateřské školy.

Technická pomoc - sršně - Bořice

24.08.2016 11:52
Průzkumem zjištěno sršní hnízdo pod střechou mezi podbitím a fasádou rodinného domku. Na likvidaci byly použity spreje proti sršňům. Poté bylo místo zásahu předáno majitelce RD a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Technická pomoc - vosy - Hrochův Týnec

24.08.2016 11:23
Průzkumem zjištěna dvě vosí hnízda, jedno ve fasádě budovy mateřské školy a druhé na její zahradě u dětských prolízaček. Obě hnízda byla likvidována sprejem na vosy a sršně. Poté bylo místo zásahu ústně předáno ředitelce mateřské školy. 

Dopravní nehoda dodávky - Kočí

21.08.2016 12:26
Průzkumem zjištěna dopravní nehoda dodávky, ve které cestovalo pět osob. Všechny osoby se v době příjezdu jednotky nacházely mimo vozidlo. Vozidlo leželo mimo komunikaci na levém boku. V době našeho příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Chrudim. Naše jednotka vykonávala činnost dle pokynů...

Požár odpadu - Dvakačovice

12.08.2016 22:44
Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Průzkumem byl zjištěn požár hromady stavebního odpadu o velikosti cca 4 x 4 metry na pozemku soukromé zahrady. Jednotka provedla hašení vysokotlakým proudem vody. Dále po příjezdu profesionální jednotky Chrudim nasadila také proud vody "C"....

Ukázka na Řanči mezi vodami

13.07.2016 14:00
Naše jednotka předvedla svou techniku a proškolila děti v bezpečnosti o letních prázdninách na příměstském táboře na Ranči mezi vodami v Hrochově Týnci. Následně pro nás děti a vedoucí připravili bohaté pohoštění. Děkujeme.

Požár výškové budovy - Přestavlky (cvičení)

27.06.2016 15:36
Jednotka po příjezdu na místo určení vykonávala činnost dle plánu taktického cvičení: - průzkum: místo požáru, počet osob uvnitř objektu, - uzavření HUP a vypnutí elektrické energie, - vytvoření dopravního vedení B75 s rozdělovačem a od něho jeden útočný proud C52 do prostoru...

Dopravní nehoda autobusu - Nabočany

27.06.2016 10:36
Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila dopravní nehodu autobusu a dodávky. Autobus byl mimo vozovku, dodávka na komunikaci. Dopravní nehoda vyšetřena Policií ČR. Jednotka se dále řídila pokyny VZ. Prováděla kyvadlové řízení dopravy. Po příjezdu AV 14 z PS Pardubice byl provoz jednotkou...

Střecha zavalila muže - Dolní Bezděkov

23.06.2016 08:49
Jednotka na místo určení dorazila zároveň s jednotkou HZS ČR ze stanice Chrudim. Průzkumem zjištěno, že došlo k pádu garážového přístřešku na osobu. Na místě již RV, RZS Chrudim a LZS HK, kteří prováděli resuscitaci. Jednotka na pokyn VZ spolupracovala při zajištění a stabilizaci zříceného...

Požár osobního automobilu - Březovice

06.06.2016 18:13
Při příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár osobního vozidla Renault. Osobní vozidlo bylo odstaveno na autobusové zastávce Březovice. Jednotka provedla dohašení a ochlazení motorového prostoru osobního vozidla za pomoci vodního proudu C. Vozidlo bylo zajištěno proti...

Dopravní nehoda - Městec

23.05.2016 16:58
Při příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o střet osobního vozidla Kia a dodávky Renault. Osobní vozidlo bylo sjeté mimo komunikaci a uvnitř byla žena při vědomí. V dodávce cestovali tři osoby, kdy spolujezdkyně měla viditelnou modřinu od bezpečnostního pásu, na nic jiného...

Cvičení s Bambi vaky - Letiště Nabočany

19.05.2016 14:15
Jednotka se dne 19. 5. zúčastnila výcviku na plnění tzv. bambivaku, který pořádal HZS Pardubického kraje - Chrudim. Zde jsme se dozvěděli o bezpečnosti práce, jakými způsoby se dá bambivak plnit, jaké k tomu jsou potřebné prostředky a jak k vrtulníku přistupovat. Pilot s palubním inženýrem a hasiči...

Požár travního porostu - Vejvanovice

02.05.2016 13:36
Jednotka po příjezdu zjistila, že jde o požár travního porostu a listí v lesíku v objektu areálu sběrných surovin. Na místě byl zaměstnanec, který prováděl hašení zahradní hadicí. Naše jednotka zůstala v záloze na místě události, likvidaci prováděla jednotka HZS Chrudim. Po likvidaci požáru se naše...

Kondiční jízdy a ukázka pro děti - Stíčany

30.04.2016 14:00
Jednotka provedla kondiční jízdy, cvičení s proudem "C" a pěnotvornou proudnicí. Dále cvičila se zdravotním materiálem a vakuovými dlahami. Svou činnost tak předvedla dětem při akci Čarodějnice ve Stíčanech.

Požár RD - Slepotice Bělešovice

26.04.2016 15:09
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vycházející černý kouř z prostoru garáže. Bylo provedeno uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie. Dále byl natažen vysokotlaký proud do prostoru garáže.Dalším průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o dohořívající plastový...
Záznamy: 41 - 60 ze 164
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výjezdy a události

DN Čankovice

23.05.2018 18:36
Tragicky skončil střet osobního auta s nákladním u Čankovic HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim  K tragické nehodě do Čankovic vyjížděli ve čtvrtek 23. května v 18.36 hodin profesionální hasiči ze stanice Chrudim a dobrovolní hasiči z Hrochova Týnce. Nehoda nákladního...

Požár Úhřetice

10.05.2018 13:40
Jednotka vyjela na požár po pálení klestí do obce Úhřetice. Po příjezdu na místo zahájila hasební práce v místě u železniční trati a svahu náspu tratě. Na místě události zasahovali společně s HZS Chrudima a SDH Chrudim.

Požár Vraclav

23.04.2018 14:55
Jednotka po příjezdu na místo události navázala kontkat/spojení s velitelem zásahu.  Následně byla jednotka poslána na vystřídání zasahujících hasičů SDH Zámrsk na 2 proudy C ze zadní strany stodoly - objektu v plamenech. Zde prováděla hasící a dohašovací práce ohnisek požáru. Dále jednotka za...

Únik ropných produktů Hrochův Týnec

12.04.2018 19:22
Na místo vyrazilo družstvo 1+4 s CAS 15 MAN. Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyteklý motorový olej na vozovce, kdy došlo u osobního vozidla Škoda Octavia k prasknutí olejové vany. Jednotka provedla zasypání oleje sypkým sorbentem, úklid komunikace a odtažení...

Ostatní pomoc Hrochův Týnec

07.04.2018 07:45
Na místo určení vyrazilo družstvo 1+3 s CAS 15 Man. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje posádka RZP Chrudim. Po příjezdu RV Chrudim byla pacientka vyšetřena lékařkou a následně uložena z postele do vakuové matrace a transportována do vozidla ZZS.

DN Nabočany

20.02.2018 18:21
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou vozidel - osobní Renault Megane Scénic a nákladní Man, kdy vozidlo Renault narazilo čelně do zadní části nákladního vozu. Posádky obou vozidel byli již mimo vozidla, oba řidiči bez zranění.

DN Nabočany

20.02.2018 18:06
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, kdy vozidlo Ford skončilo částečně mimo vozovku na kolech a Seat zůstal na kolech na komunikaci. Posádky obou vozidel byli již mimo vozidla.

DN Čankovice

16.01.2018 09:23
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, kdy vozidlo Škoda skončilo mimo vozovku na kolech a Renault, zůstal na kolech částečně na komunikaci. Posádky obou vozidel byli již mimo vozidla. Jednotka provedla zajištění vozidla Škoda proti...

DN Čankovice

12.01.2018 07:34
Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, kdy vozidlo Škoda Roomster skončil mimo vozovku a na střeše a Ford Focus zůstal na kolech na komunikaci. Na místě SKPV. Řidiči obou vozidel byli již mimo vozidla.

Ostatní pomoc Hrochův Týnec

15.12.2017 15:22
Po příjezdu na místo zásahu zjištěn na vodním toku šedý, průhledný film o rozměrech 1x1 metr nevykazující mastnotu, zápach ani přítomnost ropných produktů. Jednotka vyjela na místa ležící proti proudu ke zjištění možného místa úniku. Nikde ale nebylo nic podobného zachyceno, zdroj úniku nalezen...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>