Technická pomoc - sršně - Bořice

24.08.2016 11:52

Průzkumem zjištěno sršní hnízdo pod střechou mezi podbitím a fasádou rodinného domku. Na likvidaci byly použity spreje proti sršňům. Poté bylo místo zásahu předáno majitelce RD a jednotka se vrátila zpět na základnu.