Požár v kolejišti - Hrochův Týnec, Stíčany

05.08.2015 06:44

Průzkumem zjištěno drobné zahoření pražců. Na likvidaci požáru nasazen vysokotlaký proud. Po příjezdu jednotky HZS Chrudim předáno velení VČ HZS. Dále jednotka prováděla činnost dle pokynů VZ. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.