Únik nebezpečné látky - náhon, Hrochův Týnec

03.02.2015 16:39

Dne 3. 2. 2015 byla jednotce starostou oznámena skvrna v náhonu v obci Hrochův Týnec. 

 O tomto byl informován KOPIS, který nás vyslal na místo společně s jednotkou HZS PS Chrudim. K zamezení šíření skvrny dále do toku řeky Novohradky bylo dosaženo za pomoci třech sorpčních hadů a hydrofóbního sorbentu. 

Naše jednotka dále provedla monitoring vodního toku Novohradka v místní části Stíčany a obcích Dvakačovice a Vejvanovice. Na vodní ploše žádnou skvrnu nenašla. 

Tímto bylo potvrzeno, že nedošlo k úniku do Novohradky.

 Zdroj úniku nebyl jednotkami zjištěn a další skvrny se již nikde neobjevili, proto byl 3.2. v 18:25 zásah ukončen s tím, že naše jednotka bude provádět kontrolu sorpčních hadů a ve čtvrtek provede jejich odstranění z náhonu.