Požár nákladního automobilu - Slepotice

04.03.2015 08:23

Jednotka při příjezdu na místo určení průzkumem zjistila, že se jedná o požár samostatného tahače mezi dvěma rodinnými domy. Na likvidaci byl použit 1C proud s tuhým smáčedlem ECO a zásah byl veden v dýchací technice. Po uhašení plamenného hoření jednotka ochlazovala nádrž s PHM a kabinu řidiče, kde se nacházela propan butanová lahev. Po příjezdu jednotky HZS Holice bylo dále prováděno ochlazování kabiny řidiče. Nádrž chladila jednotka HZS Holice. Po likvidaci požáru byly sbaleny věcné prostředky a jednotka se na pokyn VZ vrátila zpět na základnu.