Povodně 25.6.2013

25.06.2013 05:12

Hasiči H.T.: Dne 25. 6. 2013 byl JSDH Hrochův Týnec vyhlášen povodňový poplach. Jednotka se sešla na žádost místostarosty města Hrochův Týnec a v první řadě vyjela do obcí Dvakačovice a Vejvanovice položit protipovodňové vaky a tím zabránit rozlití vody z řeky Novohradky do obcí.
Cca asi kole 8:00 se část jednotky přesunula k místnímu splavu do Hrochova Týnce, kde se zvedala stavidla. V dopoledních hodinách bylo započato pytlování a rozvážení pytlů do nejvíce ohrožených částí Hrochova Týnce. Celkově bylo použito přes tisíc pytlů s pískem. Jednotka se dále věnovala maximálnímu zabezpečení všech vodou ohrožených míst až do pozdních večerních hodin. Mimo jiné byla povodní zasažena i místní hasičská zbrojnice.
Část města u Tatranu byla odpojena na žádost hasičů od el. proudu. Velení hasičů bylo propojeno s velením krizového štábu v Chrudimi. Do Hrochova Týnce přijel monitorovat situaci i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Dne 26. 6. 2013 od rána probíhal monitoring všech zaplavených míst za přítomnosti vedení hasičů a města Hrochův Týnec. 
V 8:40 byla jednotka povolána Krajským Operačním Střediskem do Čankovic k dalším zaplavovaným domům.
V odpoledních hodinách po opadnutí toku Ležák se začalo se svážením pytlů s pískem k Městskému Úřadu Hrochův Týnec. Dorazila věcná pomoc od Červeného Kříže z Chrudimi formou dezinfekčních a úklidových prostředků. Dále probíhaly práce na odstraňování škod po povodni na veřejném i soukromém majetku.
Dne 27.6.2013 ve 14:00 jednotka demontovala protipovodňové vaky v Obcích Vejvanovice a Dvakačovice za přítomnosti zástupců Povodí Labe. V obci bylo postiženo několik desítek domů a v dalších dnech bylo čerpáno přes dvacet zatopených sklepů a studní.

Děkujeme všem, kteří i málem přispěli ke zmírnění následků:
Městský Úřad Hrochův Týnec
POLICIE ČR
Hasičský Záchraný Sbor Pardubického Kraje
SDH Nabočany
SDH Řestoky
Červený Kříž Chrudim
KAVA-Trans
p. Jelínek
Stavebniny Makula
a všem dobrovolníkům