Technická pomoc - silné větry

29.10.2017 07:32

Hned 5 krát vyjížděla naše jednotka na odstranění spadlých stromů v tomto dni při vichřici Herwarth.