Požár hospodářského stavení - Vinary

01.02.2015 18:53

K požáru střechy bývalého rodinného domu ve Vinarech vyjížděly hasičské jednotky v neděli 1. února v 18.49 hodin. Při příjezdu první jednotky na místo byl již požár domu, využívaného jako hospodářské stavení, plně rozvinut.

Hasiči ihned nasadili potřebný počet proudů vody k likvidaci požáru. Hrozilo rozšíření požáru na sousedící objekt. Ten se podařilo hasičům uchránit. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Vysokého Mýta, dále dobrovolní hasiči ze Zámrsku, Luže, Vysokého Mýta, Hrochova Týnce, Chroustovic, Stradouně a Vinarů.

Hasiči obdrželi zprávu, že se uvnitř objektu nachází osoba. Ihned průzkumná skupina provedla vyhledávání prostor, ale nikdo nebyl uvnitř hořícího objektu nalezen. Při zásahu hasiči používali dýchací přístroje, termokameru k odhalení skrytých ohnisek a k vyhledávání osoby i přetlakovou ventilaci k odvětrávání zakouřených prostor.

Zachránit se podařilo papoušky ve třech klecích. Nalezena byla 2kg propan butanová lahev, kterou hasiči vynesli a ochlazovali, aby nedošlo k výbuchu. Požár hasiči zlikvidovali v 21.45 hodin.

Místní jednotka hasičů místo události střeží až do pondělní 10. hodiny. Na místo se dostaví vyšetřovatel z řad hasičů i policistů. Ti budou zjišťovat, co bylo příčinou vzniku požáru a jaká je výše škody.

 

zdroj: www.pozary.cz

 

činnost jednotky od přízezdu k místu události:

Průzkumem bylo zjištěno, že jde o plně rozvinutý požár celého objektu. Na místě již zasahovaly jednotky HZS PS Vysoké Mýto, JSDH Luže a Vysoké Mýto. Naše CAS doplňovala vodu do CAS 32 JSDH Vysoké Mýto. Na pokyn VZ naše jednotka prováděla společně s jednotkou SDH Vysoké Mýto hašení požáru obytné části 1C proudem vytvořeným od CAS 32 T 815 SDH V.M. a na proud vedený od CAS 24 T 815 HZS V.M., který byl vedený do prostoru stodoly, jsme dali proudnici Turbo Jet s kartuší se smáčedlem a prováděli jsme hašení. Dále jsme prováděli nasvícení prostoru místa zásahu a nasadili jsme přetlakovou ventilaci (nejprve v prostoru obytné části, později na stodolu). Z místa obytné části byla vynesena 2kg PB lahev, která byla následně venku ochlazována. Dále byla z objektu vynesena elektrocentrála a tři klece s ptactvem.

VZ mi bylo sděleno, že má informaci o tom, že se v objektu může nacházet osoba, průzkum provedl příslušník HZS s termokamerou za asistence členů SDH. Žádná osoba nebyla v objektu zasaženém požárem nalezena.

Dále jsme prováděli likvidační práce na půdě objektu, kde byly uskladněny dřevěné trámky a staré seno, které se proudnicí Turbo Jet se smáčedlem prolilo. Průzkumem pomocí termokamery byla zjištěna ohniska v mezistropí. Pomocí kopáčů bylo seno z půdy odstraněno a shozeno z půdy, bouracími sekerami se po metrech otevřela podlaha a prorazil se otvor ve stropu a piliny z mezistropí byly vyplaveny.

Po likvidaci požáru a závěrečném průzkumu VZ byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.